VietSchool

(Dành cho người phụ trách xếp thời khóa biểu)

VietSchool

(Dành cho học sinh và giáo viên)

VietSchool

VietSchool

(Dành cho giáo viên sử dụng học - thi online)

Đột phá chuyển đổi số

Bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi đã có một bước đi đột phá trong việc điểm danh học sinh bằng gương mặt. Với một vài thao tác đơn giản để cập nhật hình ảnh học sinh, việc điểm danh học sinh trở nên nhanh chóng. Chưa đầy 2 giây đứng trước camera AI hoặc ứng dụng Vietschool hệ thống đã ghi nhận việc điểm danh học sinh vào hệ thống. Đồng thời sẽ gửi tin nhắn đến phụ huynh về việc điểm danh của con mình.

Nhiều hình thức điểm danh


Sự công nhận

Với hơn 50 đơn vị trường học đã sử dụng hệ thống "Điểm danh bằng gương mặt" và những tiếng vang nhất định.
Báo Giáo Dục Và Thời Đại có viết: Số hoá 'điểm danh' học sinh trong ngành Giáo dục Đồng Tháp

Hướng dẫn sử dụng