VietSchool

(Dành cho người phụ trách xếp thời khóa biểu)

VietSchool

(Dành cho học sinh và giáo viên)

VietSchool

VietSchool

(Dành cho giáo viên sử dụng học - thi online)

VietSchool là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực phần mềm giáo dục đã được hơn 2000 trường học trên cả nước tin dùng. Hiện tại phần mềm Trắc nghiệm sẽ hỗ trợ rất nhiều các chức năng như:
1. Học online:
+ Tạo đề
+ Tạo ngân hàng câu hỏi
+ Trộn đề in ra kiểm tra trên lớp
+ Tạo phòng online trên hệ thống để giao bài học, ôn tập, hay thi online cho học sinh.
2. Chấm trắc nghiệm bài làm giấy:
+ Chấm bài làm bằng file scan trên máy tính
+ Chấm bài làm giấy trên điện thoại.

TRA CỨU BÀI LÀM

Tra điểm dễ dàng và nhanh chóng cùng VIETTEST.

XEM

TRA CỨU BÀI LÀM

Tra điểm dễ dàng và nhanh chóng cùng VIETTEST.

XEM

CÀI APP VIETTEST

Cài app VIETTEST để được hỗ trợ kiểm tra đánh giá định kỳ tốt nhất từ chúng tôi.

Hướng dẫn xử lý lỗi

CÀI APP VIETTEST

Cài app VIETTEST để được hỗ trợ kiểm tra đánh giá định kỳ tốt nhất từ chúng tôi.

Hướng dẫn xử lý lỗi