VietSchool

(Dành cho người phụ trách xếp thời khóa biểu)

VietSchool

(Dành cho học sinh và giáo viên)

VietSchool

VietSchool

(Dành cho giáo viên sử dụng học - thi online)

VietSchool là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực phần mềm giáo dục đã được hơn 2000 trường học trên cả nước tin dùng. Trong đó phần mềm xếp thời khóa biểu của VietSchool, là tốt nhất hiện nay, với nhiều ràng buộc, giao diện thân thiện, hỗ trợ chăm sóc tận tình. Dưới đây là ba bước để xếp thời khóa biểu.
Bước 1: Tham số hệ thống thời khóa biểu: Thêm lớp, Thêm môn học, Thêm giáo viên, Phân công dạy, Phân công giáo viên chủ nhiệm, Tạo phòng học
Bước 2: Xếp thời khóa biểu: Tạo mã thời khóa biểu, Khai báo số tiết học, Tạo ràng buộc, Xếp thời khóa biểu, Xem và kéo thả thời khóa biểu
Bước 3: In và công bố thời khóa biểu

Chúng tôi hỗ trợ

THÂN THIỆN

Phần mềm rất dễ sử dụng, ngay cả với những giáo viên mới phụ trách xếp TKB. Các thao tác cực kỳ đơn giản, nhanh gọn.

NHANH CHÓNG

TKB xếp ra đẹp và đưa vào sử dụng ngay, không cần thao tác chỉnh sửa thủ công.

HIỆN ĐẠI

Khi cần thay đổi TKB, chỉ cần vài phút là có TKB mới. Báo cụ thể các ràng buộc nào có mâu thuẫn để người xếp điều chỉnh.

TỐI ƯU

Người xếp tự chọn số tiết trống hay số buổi cho tất cả giáo viên. Giúp tránh tình trạng bị nhiều tiết lủng hay phải đi nhiều buổi.

TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Giúp quý Thầy Cô cảm thấy việc xếp TKB là rất nhẹ nhàng và nhanh chóng chứ không phải mệt mỏi và mất nhiều thời gian.

HÀI LÒNG

Kết quả xếp luôn đạt 100% các tiết giảng. Hỗ trợ hầu hết tất cả các ràng buộc dành cho giáo viên và học sinh.

RÀNG BUỘC

Qua 2 năm triển khai thực tế hơn 1500 trường sử dụng trên tất cả các vùng miền, phần mềm đã đáp ứng hầu hết tất cả các ràng buộc.

XEM

RÀNG BUỘC

Qua 2 năm triển khai thực tế hơn 1500 trường sử dụng trên tất cả các vùng miền, phần mềm đã đáp ứng hầu hết tất cả các ràng buộc.

XEM

BẢN CÀI ĐẶT

Bản cài đặt sử dụng ổn định, thao tác cực kỳ đơn giản, nhanh gọn ngay cả với những giáo viên mới phụ trách xếp TKB.

BẢN CÀI ĐẶT

Bản cài đặt sử dụng ổn định, thao tác cực kỳ đơn giản, nhanh gọn ngay cả với những giáo viên mới phụ trách xếp TKB.