VietSchool

(Dành cho người phụ trách xếp thời khóa biểu)

VietSchool

(Dành cho học sinh và giáo viên)

VietSchool

VietSchool

(Dành cho giáo viên sử dụng học - thi online)

Hướng dẫn sử dụng xếp TKB Online

TÀI LIỆU (WORD) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TẢI FILE
1. VIETSCHOOL - BA BƯỚC SẮP TKB
2. VIETSCHOOL.TKB - HƯỚNG DẪN 1 MÔN 2 GIÁO VIÊN DẠY
3. VIETSCHOOL.TKB - THÊM LỚP